Управление на номенклатура – Продавачи

Продавачите имат възможността да управляват продуктите, които продават в номенклатурите си. Процесите на продуктово управление в номенклатурата се състои в добавянето, коригирането, архивирането и възстановяването на продукти, както и определяне на incoterms /Международни правила за търговия/  и настройки за видимост. 

Добавянето на нови продукти се осъществява по два начина. Първият начин е чрез търсене на желания продукт в Продуктовия Каталог чрез отсяване на категории и подкатегории. Вторият начин се базира на създаване на персонализиран продукт под специфична продуктова категория ( Моля отнесете се към секциите “Търсене на съществуващи подкатегории и продукти” и “Създаване на персонализирана/несъществуваща подкатегория или продукт”

В следствие от търсенето, продавачът ще има изглед към продуктови карти, всяка от които съдържа информация за продукта, намиращ се в нея. След намиране на желания продукт в Продуктовия Каталог, продавачът може да го добави в номенклатурата си като го маркира  в малките квадратчета в горния десен ъгъл във всяка продуктова карта.

 •  След избиране на нужните продукти, натиснете бутона “Добави в Номенклатура”.
 • Ще се появи прозорец, в който ще можете да въведете валута и цена на всеки продукт, който искате да добавите, само тогава ще се активира бутона “Добави в Номенклатура”. Видимост по тези цени имат само Купувачи при разглеждане в меню на „Списък с продавачи“. Настройка кой продукт и съответно цена поставена от Продавач в тези полета да са видими, се прави по желание на Продавача в меню “Моята Номенклатура”.

За управление на продукти отидете в “Моята Номенклатура”.

 • Изберете “Списък Номенклатура” за да видите всички, съдържащи се в нея продукти.
 • Ако търсите конкретен продукт, напишете името му в лентата за търсене. 
 • Когато откриете продукта, който искате да редактирате, маркирайте го в малкото квадратче пред името на конкретния продукт и бутоните с опции за модификация ще се активират полето за търсене. 
 • За да коригирате име на продукт, мерна единица, цена, или снимков материал, натиснете символът за корекция, наподобяващ молив, разположен до името на продукта.  Един потребител има възможността да коригира продукт, единствено ако го е създал или го е копирал и модифицирал, след което го е добавил в номенклатурата си. Ще се отвори прозорец, в който ще можете да коригирате всички детайли по определения продукт. Ще можете също така да модифицирате, премахнете или добавите допълнителни атрибути, свързани с продукта. Продавачът няма да има възможността да премахне вече онаследени в определената продуктова категория атрибути, които са били налични при създаването и копирането на продукта, но може да определи дали да въведе стойности за тях, допълнително описващи продукта. Ако не сметне за необходимо да попълни конкретни стойности за атрибутите, вградени в определената категория/подкатегория, може просто да ги остави празни, тъй като няма да има възможността да ги премахне напълно. Цялостно премахване на унаследени атрибути е опция, съществуваща само за нейния създател.  
 • След въвеждане на необходимите данни, натиснете бутона “Редактирай”. За архивиране на продукти или групи продукти, изберете ги 
 •  в малките квадратчета пред името на всеки един и изберете “Архивирай Продукти”. Този процес е обратим като натиснете стрелката в бутона “Още” и изберете “Показване на Архивирани Продукти”. Когато архивираните продукти се появят в списъка, изберете  в квадратчетата пред всеки избран продукт и натиснете ”Възобнови Продукти”.  В следствие те ще се появят обратно в главния списък с продукти в номенклатурата. Архивирани продукти не са видими за офериране в търгове или номенклатури.
 • За определяне на предпочитан тип видимост на продуктите изберете “Настрой Видимост”. Двете опции, между които можете да избирате, са “Публичен” и “Скрит”. При избор на публична видимост, продуктите и техните цени ще бъдат видими за всички потребители в платформата, докато скритата видимост ще направи продуктите и цените видими само за собственика на номенклатурата. След определяне на желания тип видимост, натиснете “ОК” и “Затвори” .
 • Определяне на Incoterms /Международни правила за търговия/ е друг вид настройки, съществуващи в номенклатурата ви. Incoterms се състоят от 11 на брой международно признати, предопределени търговски условия, създадени от Международната Търговска Камара. Всички incoterms представляват трибуквена абревиатура и диктуват задълженията на продавача и купувача относно изпращане и осигуряване на стоки, както и тяхната документация и логистика. За да изберете от тези 11 incoterm, изберете бутона “Настрой Франкировка”. Когато приключите с избора си, натиснете “ОК” и “Затвори”.
 • В колоната под “Цена” в номенклатурата е описана паричната стойност на всеки продукт, поставена при създаването му. Тази цена се коригира чрез въвеждане на желаната стойност директно в самото поле. 
 • Продавачът също ще може да зададе три ценови нива спрямо определени количества.