Създаване на нова компания

Инициирането на нов профил на компания започва с избор на бутона “Създаване на Компания”, наличен в страницата, към която сте пренасочени след потвърждаване на имейл адреса Ви при регистрацията. 

След това ще се появи прозорец, изискващ попълването на уникалните за компанията ви данни и информация, като име ДДС/Булстат, адрес на регистрация и материално отговорно лице.. За да продължи ресистрацията, лицето, което попълва корпоративната информация трябва да валидира ДДС номера чрез бутона “Валидирай”, наличен при въвеждане на изисканата информация на компанията. Относно идентификационния номер на компанията, той представлява уникална комбинация от букви и числа, издаден от държавата, в която е регистриран съответния бизнес.

След успешното въвеждане на задължителната фирмена информация, натиснете “Регистрирай” бутона, след което ще бъдете уведомени, че заявката ви за фирмена регистрация е изпратена и подлежи на разглеждане от Auxionize. При одобрение ще получите пълен достъп до Auxionize и създаденият Ви бизнес профил.