Продавачи

  • След подаване на поръчка от купувач, продавачът веднага ще получи известие, че е има нова поръчка към него.
  • За да прегледа поръчката/ поръчките, продавачът трябва да избере меню „Поръчки“ и от там „Тръжни поръчки“.
  • Ще се появи списък с всички поръчки, направени от купувачи по търгове. Поръчките със статус „Нова“ са последните получени.
  • Когато изберете номера на поръчката в десния край на всеки ред, продавачът може да разгледа всички детайли по поръчката като дата, купувач, поръчани продукти, количества, крайна цена и тн.
  • Когато избере линка с името на търга, продавачът може да разгледа всички детайли по търга, по който е получена поръчката.
  • Продавачът има възможност да променя статуса на поръчката както от прегледа и, така и от табличния изглед, показващ всички поръчки една под друга. Освен различните статуси, които се виждат по-долу, продавачът има възможност и да отхвърли поръчката.

Състоянието „Завършено“ показва, че продавачът е изпълнил своята отговорност за подготовката и изпращането на поръчката, както е изискано в условията, но той все още може да изчака плащания за нея, ако условията за плащане уточняват това.