Поръчки в Номенклатура- Продавачи

За да види получени поръчки от купувачи през номенклатура, продавачът трябва да влезе в меню „Поръчки“ – „Поръчки от номенклатура“. За всяка нова поръчка той ще получи нотификация. Статутът на поръчката дава индикация дали е нова или се работи по нея. Отделните колони в таблицата дават необходимата информация за поръчката, а самата поръчка може да се види при кликване върху номера на поръчката (първа колона).

След като получи нова поръчка, продавачът може да смени статуса и на „В процес на обработка“, също „Изпратена“ и „Изчакваща поръчка“. Продавачът по някаква причина, може да вземе решение да откаже поръчката подадена от купувача. За целта трябва да използва бутона „Отхвърли“. Всяка смяна на статута на поръчката автоматично се отразява при купувача.