Офериране в Номенклатура -Продавачи

Не е необходимо продавачите да вземат участие в търг, стартиран от купувач, за да могат да дадат оферта по продукт търсен от купувача. Те могат да се състезават за спечелване на бизнеса на купувача като директно подадат оферти за IPS вариантите в номенклатурата му. 

Под секцията “Списък на Купувачи”, продавачите могат да локализират купувачи чрез търсене на конкретни продукти, главни категории или името на компанията. Когато продавачът въведе името на конкретния продукт или категория, за която е заинтересован да търси купувачи, списък с такива се появява автоматично. Списъкът съдържа само купувачи, притежаващи в номенклатурата си обявения от продавача продукт, чрез включването му в IPS. Тъй като купувачите имат възможността да определят видимостта на всеки свой IPS, продавачите ще имат видимост само към IPS-и, които са настроени да имат публичен достъп. Обратното важи ако купувача определи настройките за IPS видимост да са с личен достъп. 

 •   Отидете в “Списъци на Купувачи”.
 • Решете дали ще търсите купувачи по продукт, продуктова категория, или име на конкретна компания, която знаете че е заинтересована да закупува предлагани от вас продукти и услуги. 
 • Ако изберете да търсите си по продукт, в полето за търсене въведете името на конкретния, търсен от вас продукт. “Търсене по Категория” е подобно на това по продукт, но вместо да въвеждате собственоръчно име на търсен продукт или категория, използвате падащото меню. В лентата за търсене можете да търсите по име на категория.
 • След като стигнете до крайния желан резултат  от търсенето си, изберете за кои продукти желаете да дадете оферта като натиснете бутона “Изберете” в края на полето, в което е изобразено името на всеки интересен за вас продукт. 
 • След като направите избора си, списък с купувачи, съдържащи търсените от вас продукти в номенклатурите си, ще се появи, изобразяващ също така имената на всички IPS-и асоциирани с търсенето ви, типовете IPS-и и продуктовите категории. 
 • След като станат явни всички купувачи и имената на IPS-ите им, съдържащи търсените от продавача продукти, за да пуснете оферта, натиснете бутона “Оферирайте”, локализиран в десния край на всеки ред, съдържащ IPS.
 • Избраният IPS ще се отвори и всички негови варианти и съдържащи се в тях продукти ще бъдат показани.
 • За да подадете оферта за продукт, съдържащ се в IPS вариант, трябва да въведете задължителните стойности изброени под името му, включващи ценова стойност на офертата ви за количество, определено във варианта,  както и валидност, гаранционен период и период на доставка в дни. Срок на валидност определя за какъв период от време подадената от продавача оферта ще е валидна на определената от него цена. Имайте предвид, че купувачът, който създава IPS и неговите варианти, определя дали ще бъдат активирани допълнителни полета, свързани с поръчка за покупка, като валидност на офертата, гаранция на продукт и период на доставка, за да ги попълни. Това решение е въз основа на значението, което тези параметри имат за купувача. Допълнителните полета могат да бъдат активирани по време на създаването на IPS варианта и могат да се включват и изключват по всяко време, когато купувачът сметне за необходимо.
 • След като сте попълнили необходимата информация, натиснете бутона “Направи Оферта”. Офертата незабавно ще бъде регистрирана в номенклатурата на купувача и той ще бъде уведомен чрез нотификация за постъпила оферта. Подавайки оферта за даден продукт, той автоматично става част от Вашата продуктова номенклатура.
 • Продавачите могат да дават повече от една оферта за продукт в IPS вариант, като подобрят собствената си първоначална оферта. Дадената по-добра от първоначалната цена на един и същ продавач за даден продукт може да е базирано на промяна в периода на гаранция и доставка на продукта, както и валидността на офертата. Например, ако един продавач може да предложи по-кратък и по-дълъг период на доставка, подадената офертата за по-краткия доставен период ще е по-висока от тази за по-дългия такъв. При създаване на IPS вариант, купувачът може да определи задължителни изисквания, които да не подлежат на промяна и модификация от страна на продавача. Такива задължителни изисквания могат да включват гаранционен срок на продукти или срок на доставка. 
 • За да промените вече въведени от вас детайли по оферта, натиснете бутона със символ моливче, означаващ “Редактирай оферта”. За да отмените офертата си, просто натиснете червеното кошче отдясно на символа за редактиране. Може да се ползва и бутона “Направи Оферта” за алтернативна оферта на същия продукт или за нова оферта на друг продукт от IPS-а.

Важен аспект от офериране в номенклатура са настройките за видимост на оферирането. Офертите, подадени от продавачи в купуваческите номенклатури могат да бъдат видими или невидими за останалите оферирали продавачи, в зависимост от настройките за видимост, определени от купувача. Настройките за видимост на оферирането в номенклатурата са идентични на тези при подготвяне на търгове. Ако купувачът зададе “Явно” офериране, всички оферти, подадени от продавачи в номенклатура, включително и ценовите им стойности, ще са видими за всеки един, участвал с оферта продавач. “Полу-явно” офериране позволява участвалите продавачи да имат изглед само към ценовите стойности на офертите, но не и към имената на фирмите. “Тайно” офериране е с най-голяма лимитация, тъй като участвалите продавачи нямат видимост нито към цената на подадени оферти, нито към имената на фирмите, които са ги подали. 

 • Ако имате предвид определена компания, която знаете, че купува подобни продукти на тези, които притежавате в номенклатурата или фирмения си инвентар, можете да инициирате търсенето и чрез въвеждане на името и в лентата за търсене под “Търсене на Компания”. 
 • Когато името на търсената от вас компания се появи, натиснете върху линка и. 
 • Ще се отвори прозорец с фирмена информация и нейните съществуващи IPS-и, които са настроени от купувача да имат публичен достъп.  
 • При намирането на интересен за вас IPS, натиснете бутона “Оферирай” в десния край на лентата, в която е разположен IPS-a. 
 • Когато се отвори избрания от вас IPS с всички негови продукти и вариантите му, процедурата за пускане на оферта е същата като описаната в секцията “Търсене по продукт”.
 • Всички оферти, подадени от продавача, могат да бъдат намерени в меню „Купувачи“ -> „Моите оферти“. От тук, всеки продавач може лесно да прегледа всичките си подадени оферти по номенклатура на едно място, да ги редактира или изтрие.