IPS Библиотека

Купувачите могат да включат IPS в номенклатурата си и чрез търсене на вече създадени такива и споделени доброволно от други купувачи, в IPS Библиотеката. IPS Библиотеката съдържа само IPS-и, които са настроени от създателите им да имат публичен достъп за всички Auxionize потребители. Купувач има опцията да последва създаден IPS, което директно ще включи този IPS в неговата номенклатура и всякакви промени по него от създателя му ще се наследяват при потвърждение от страна на купувача. Другата опция е даден IPS да бъде копиран и променен спрямо критериите на купувача, като така той ползва само моментния подбор на продукти и следващи промени от създателя на IPS-а не се отчитат.

IPS-и, чиято видимост е настроена да бъде непублична в момента на създаването им, или в последствие след създаването,  няма да бъдат видими в IPS Библиотеката за останалите продавачи на платформата. IPS рестрикции на видимостта са свързани с опасения относно поверителността и от гледна точка на фирмена информация, видима за конкуренцията.  Настройките за видимост на IPS могат да се променят по всяко време, като се отвори линка с конкретния IPS и се активира или деактивира бутона “Скрий от IPS Библиотеката”.

Подобно на Продуктовия Каталог, IPS Библиотеката съдържа разнообразно портфолио от продукти и услуги.  Всяка категория притежава своите подкатегории, които от тяхна страна носят крайните продукти. За да потърсите определен IPS, трябва да инициирате търсенето си от IPS Библиотеката и да използвате менюто, съдържащо всички възможни категории. Особено често срещано е дъщерни компании да следват IPS-и на техните компании майки, базирано на прилики относно бизнес стратегии и сфера на развитие, или компании, опериращи в едни и същи индустрии и пазари. Продавачите, от друга страна, имат видимост към публичните IPS-и на купувачите както в IPS библиотеката, така и в секцията “Списък на Купувачи”, където имат възможност да подават оферти за IPS-и, представляващи интерес за тях (Важат ограничения според нивото на членство на продавачите).

  • Търсенето на категории и подкатегории в IPS Библиотеката се осъществява по същия начин, приложен при търсенето на такива в Продуктовия Каталог. 
  • Натиснете бутона “Изберете”, когато намерите търсената от вас подкатегория.
  • Ще се появят всички публично-видими IPS-и, асоциирани с крайния резултат от търсенето ви. 
  • IPS-ите, показани в резултат на търсенето, ще съдържат информация като име на IPS-а, описание дали той е фиксиран или гъвкав, купувачите и продавачи, асоциирани с него,  както и годишна покупна стойност.