Активен търг – Продавачи

След като търгът стартира, продавачите имат възможност да разгледат вариантите на IPS/IPS-ите в него  и да започнат да подават оферти по тях. Добавените да получат известие продавачи ще получат push и /или имейл известие (в зависимост от настройките им за уведомяване) относно началото на търга. След като влязат в търга, това е изгледът, който ще имат:

Най-отгоре е разположена времева линия, която дава представа за различните състояния на търга и на какъв етап е той в момента.
Под нея, най-отпред под ”Оферти”, продавачите ще имат изглед към всички подадени от оферти, ако видимостта на офериране не е определен от купувача да е “Тайно”. Под “Коментари”, продавачите ще имат достъп до информация относно разисквания, забележки и разяснение относно текущия търг и включените в него IPS-и. Видимостта на коментарите е същата като видимостта на офериране. За да има видимост към оферти и коментари, продавачът следва да е подал поне 1 оферта в търга.  Изпълнителите ще имат възможността да изпратят лично съобщение до възложителя в случай, че счетат за необходимо провеждането на лична комуникация.  Под “Документация” можете да разгледате прикачени файлове като общи условия, чертежи и тн. в случай, че е купувачът е прикачил такива. В “Бележки” е възможно да има допълнителни пояснения за търга от страна на купувача, а под “История” ще са видими подадени оферти.  Информация като брой виждания, участващи продавачи и потенциални участници се вижда горе вдясно.

Активните линкове в търга представляват определен IPS вариант, който съдържа предпочитаното от купувача количество за закупуване на съдържащите се в него продукти. Всички варианти могат да са структурирани в листове и групи въз основа на предпочитанията на купувача за техния изглед и организация. За да видите един  IPS и неговите варианти, щракнете върху линка. Тук можете да разгледате всички продукти, които се съдържат в IPS-a.

Възможно е продавачът да няма налични в своята продуктова номенклатура всички или някои от продуктите на IPS/IPS-ите в определен търг, в който участва. В този случай, в момента, в който продавачът подаде оферта за такъв продукт, той автоматично ще се добави в продаваческата му номенклатура като публичен и без зададена към него цена. В последствие продавачът може да редактира видимостта и да зададе цена от „Моята Продуктова Номенклатура“.

За да участва в търг, продавачът трябва да натисне бутона „Оферирай“, маркиран в зелено. Ще се отвори нова колона в таблицата, където продавачът може да избере от падащото меню за кой продукт/продукти и съответно да даде цена за него/тях. Когато приключи трябва да натисне върху зелената отметка и офертата ще бъде публикувана.

Всички участващи продавачи ще бъдат уведомени за подадената нова оферта, но видимостта на това кой е публикувал офертата и каква е била свързаната с нея цена ще зависи от настройките за видимост на офериране, които са зададени. Купувачът може да изиска долълнителна информация от изпълнителите при подаване на офертите им, освен ценовото предложение. Тази информация може да съдържа детайли като  гаранционен срок на продукти и срок на доставка в дни

Това дали продавачът може да подаде оферта само по един IPS или е длъжен да въведе цена на всеки ред, зависи от броя победители, определени от Купувача. Пример – ако търът е пуснат с Много победители, тогава всеки продавач може да подаде оферта само за един от IPS-те, но ако търгът е пуснат с Един победител, тогава всеки продавач е длъжен да въведе цена за всеки IPS преди да успее да подаде офертата си.

Подавайки оферта безплатните продавачи ще имат право на видимост на първите две подадени конкурентни оферти в търга. За да виждат всичките конкурентни оферти е необходимо да имат заплатено ниво или годишен абонамент one-to-one с купувача, който е пуснал търга

След като подаде своята оферта, продавачите имат възможност да я изтрият в рамките на 2 минути от подаване и, натискайки кошчето. Също така, продавачите могат да решат дали да подобрят първоначалната си оферта, като дадат нова оферта, или да се придържат към първоначалната. За да подобри вече дадена оферта, продавачът трябва да кликне върху знака за редактиране, наподобяващ писалка вътре в колоната, съдържаща офертата, която очаква подобрение, и да въведе новата подобрена стойност. Има възможност и за промяна на срока за доставка. След като промените бъдат въведени, продавачът може да натисне върху зелената отметка, за да запамети въведените промени.

Няма ограничение за броя оферти и наддавания, които могат да бъдат пуснати в даден търг до определената му крайна дата и час, освен ако купувачът не зададе Максимален брой оферта в удължаване на продавач. Ако купувачът е сложил 10 бр., това означава, че след като търгът влезе в удължаване, всеки продавач има право да подобри офертата си максимум 10 пъти. Не е задължително купувачът да въвежда максимален брой оферти в удължаване, но когато въведе, продавачите ще виждат това.

Имайте предвид, че купувачът ще може да включи всички офлайн оферти, получени за някои от продуктите в IPS вариантите, и да ги направи видими за участниците в търга. Офлайн офертите са тези, получени от купувачите от продавачи, които не са регистрирани потребители в Auxionize.

Имате няколко опции за оставяне на коментар в търг. Коментарът може да бъде на ниво търг (въпроси/информация относно самия търг), на ниво IPS (въпроси/информация относно IPS-a и продуктите, които се съдържат в него) или на ниво атрибут (въпроси/информация относно артибут на даден продукт или неговите стойности). Поради това в секция коментари можете да отбележите кои коментари желаете да разгледате.


Освен тези 3 вида коментари, имате възможност да оставите и публична бележка директно към Вашата оферта от тук: