Фирмена Информация

За достъп до фирмената Ви информация  отидете в “Настройки”, където ще откриете данни относно име на фирмата, физически адрес и адрес на регистрация, ДДС номер, лице за контакт, сфера на дейност, както и брой служители, годишен оборот и обем на поръчки в Auxionize. При необходимост, гореизброените фирмени данни могат да се модифицират по всяко време с изключение на ДДС и идентификационен номер. ДДС и идентификационния номер, заедно с името на компанията, са единствената задължителна информация за попълване. Тази информация остава постоянна за фирмата и е обществено-достъпна при попълване, за да бъде верифицирано, че определената компания не е фиктивна.