Управление на Профил на Компания

След като дадена компания е регистрирана в Auxionize, нейният профил може да се управлява чрез платформата по отношение на фирмената информация, регистрираните служители и техните роли, регионите и адресите на компанията, плащанията и общите условия, абонаментите за категории и др.