Търсене на съществуващи категории и продукти

Когато купувачи или продавачи желаят да добавят определен продукти в номенклатурата си, първата стъпка да потърсят в Продуктовия Каталог за наличието му.  

  • Отидете в Продуктовия Каталог от опциите в ляво
  • Натиснете бутона “Категории” за да стигнете до падащото меню с всички възможни категории продукти и услуги, или напишете името на категорията в лентата за търсене. 
  • Когато се покаже търсената от Вас категория, натиснете върху нея, зса да отсеете от съпътстващите я подкатегории, докато стигнете до крайния желан продукт.
  • При намиране на търсения артикул, натиснете върху него, след което натиснете бутона “Изберете”
  • В следствие ще се появи списък с продуктови карти, съдържащи информация относно броя на продавачи и купувачи, асоциирани с всеки един продукт в списъка. Броят на продавачи и купувачи във всяка продуктова карта ще индикира какъв е обемът на търсене и предлагане на всеки индивидуален артикул. Годишният оборот е допълнителна информация, налична във всяка продуктова карта, кореспондираща? с обем на търговия за всеки конкретен продукт.  Размерът на прогнозния годишен оборот се попълва от купувачите. 
  • Може да добавите продукт към номенклатурата си във вида, в който го виждате като конфигурация, като го маркирате в чекбокс, видим при преминаване с мишката върху продуктовата карта.

В продуктовата карта е разположен син бутон с функция “Копирай и Промени”. Това позволява на потребителя да създаде същия продукт за своята номенклатура и да модифицира някои от характеристиките му при необходимост.  Промяна по тези продукти също така може да се постигне чрез натискане на символа “Коригирай” изобразяващ молив от дясно на бутона “Копирай и Промени”.

  • След като натиснете “Копирай и Промени” бутона, ще бъдете пренасочени към нов прозорец, в който атрибутите на съответния продукт са налични, тъй като са заложени  в самата продуктова категория и подкатегория. Ако желаете да добавите атрибут или група от атрибути, за да персонализирате допълнително продукта си,  можете да го направите чрез натискане на бутоните “Добавете Атрибут Група” или “Потърси/Добави Атрибут”. Атрибути и групи от атрибути могат да бъдат премахнати и изтрити от продукт/категория само от компании, които са инициирали създаването им в платформата.

За добавяне на продукт в номенклатурата на купувач или продавач, моля потърсете  “Управление на номенклатура – продавачи ” и “Управление на номенклатура – купувачи