Търгове

Auxionize, като платформа за обратни търгове, предоставя  на купувачите ценен достъп до голям набор от доставчици на стоки и услуги от различни области и отрасли. Купувачите, нуждаещи се да закупят продукти и услуги, необходими за фирменото им производство и бизнес опериране, могат по всяко време да започнат търг за свой IPS/IPS-и и вариантите в тях, и да дадат възможност на голям брой продавачи да се състезават за спечелване на бизнеса им.  Този тип търгове също така дава възможност на купувача да определи правилата на всеки търг, който стартира, както и да вземе решение кой/кои да са възнаградените с поръчка продавачи. Важно е да се опомене, че не винаги купувачът избира да възнагради продавача, подал най-ниската оферта, тъй като други фактори по нея могат да имат по-голяма важност.