Създаване на IPS от Продуктов Каталог

Тъй като всеки IPS се състои от съвкупност от сходни  продукти, можете да създадете желан IPS като комбинирате вече съществуващи продукти от Продуктовия Каталог, или като предварително създадете персонализирани продукти, липсващи в каталога. Създаване на несъществуващ продукти може да намерите в секция “Създаване на несъществуваща подкатегория или продукт”. Следва да разгледаме стъпките на създаване на IPS, използвайки съществуващи или вече създадени в платформата продукти:

  • От Продуктовия Каталог изберете желаната главна категория от падащото меню и респективните подкатегории, или напишете името и в лентата за търсене. 
  • Когато стигнете до желания продукт от разширеното търсене в продуктовия каталог, натиснете бутона “Изберете”, за да се покажат всички такива налични продукти, съществуващи в платформата.  Броят на продуктите, търсени от вас, ще бъде индикиран в скоби до името на категорията.
  • Когато всички налични продукти се покажат, можете допълнително да отсеете резултатите чрез избор на определени атрибути под формата на филтри, списък от които ще видите от ляво на продуктите. Имената на избраните от вас атрибути ще се появят над списъка с продуктови карти. 
  • След като привършите с избора си на продукти чрез поставяне на тик в малките квадратчета в горния десен ъгъл на всяка продуктова карта, ще можете да създадете фиксиран  IPS, състоящ се само от избраните продукти. 
  • За да създадете гъвкав IPS, след като изберете конкретна категория,  ще видите филтри с атрибути разположени от ляво на продуктовите карти, които трябва да попълните в зависимост от предпочитанията.  След като отсеете продуктите чрез избора си на атрибути, натиснете бутона “Създай Гъвкав IPS” без да слагате отметка в малките квадратчета в горния десен ъгъл на продуктовите карти, което е необходимо само при създаването на фиксиран IPS . В него ще се включат всички продукти отговарящи на критериите, а в бъдеще този списък ще се обновява в зависимост от новите продукти в каталога.
  • След натискане на бутона “Създай Гъвкав IPS” или “Създай Фиксиран IPS”, ще се отвори прозорец, в който да именувате IPS-a и да създадете вариантите му. При създаване на всеки IPS имате опция да изберете той да бъде скрит от IPS Библиотеката.Скриването на IPS от IPS Библиотеката може да се осъществи по всяко време, като влезете в желания от вас IPS и активирате настройката “Скрий от IPS Библиотеката”.
  • Вариантите на всеки IPS се използват в провеждането на търгове, както и за получаване на оферти от продавачи в номенклатурата на купувачите и за по-голямо удобство можете да зададете различно име за всеки IPS вариант. Целта на вариантите е да опишат начина, по който купувате конкретния IPS. Те съдържат информация, като мерна единица, срок на годност и срок на доставка в дни, франкировка, годишна покупна стойност , адрес на доставка, условия за плащане, тип на офериране, както и валута. Годишната покупна стойност за IPS отговаря на приблизителното количество на разхода на компанията за даден IPS вариант. Тази цифра е и част от начина на определяне нивото на членство на компанията купувач в Auxionize.  Изборът на адреса на доставка и условията на плащане могат да се изберат измежду тези, въведените предварително в  Настройки -> Условия на плащане -> Адреси на доставка (За повече информация обърнете се към секцията “Менажиране на Компания”). Можете да коригирате видимостта на IPS-а, в зависимости дали искате достъпът до него да е Личен или Публичен. Ако видимостта на IPS-а е определена да е публична, IPS вариантите ще са видими в номенклатурата ви за всички продавачи, които ще могат да дават оферти за тях и съответните им количества. При зададена настройка за “Личен достъп”, IPS-а и вариантите му не са видими в номенклатурата на продавача и не позволяват подаване на оферти в тях. Типът на офериране при публичен вариант може да бъде “Явно”, “Полу-явно” или “Тайно”. Явен тип офериране позволява на всички продавачи да имат видимост към  конкурентни продавачи и техните оферти, подадени в номенклатурата за IPS вариантите. При полу-явно офериране продавачите виждат конкурентните цени, но не имената на конкурентите. Тайното офериране дава възможност само на поканени от купувача продавача да дават оферти за IPS вариантите.
  • След попълване на информацията в IPS варианта, натиснете “Запишете като Чернова” или “Запазете. “Запишете като Чернова” е полезна опция в случаите, в които нямате необходимото време или нужната информация за попълване на изисканите данни по IPS варианта и решите да продължите в по-късен период.     
  • Новосъздаденият IPS ще се появи в IPS номенклатурата ви.