Създаване на IPS oт IPS Библиотека

Купувачите могат също да добавят IPS в своята номенклатура, като търсят вече създадени IPS-и, които се споделят доброволно от други купувачи в IPS библиотеката. IPS библиотеката съдържа само IPS-и, които техните създатели са задали да имат публичен достъп за всички потребители на Auxionize. Търсенето на публично споделени IPS-и в IPS библиотеката е идентично с търсенето на продукти / услуги в продуктовият каталог. Купувачът може да използва падащото меню, за да намери продуктите / услугите, които го интересуват, или да ги въведе в полето за търсене. Когато бъде намерена търсената категория, трябва да последва натискане на бутона „Изберете“. Всички публично видими IPS-и ще се покажат в резултат на търсенето, давайки три опции на купувача – да последва директно IPS чрез бутона „Последвай“, да го копира и направи промени по него като натисне „Копирай и Промени“ и просто да го прегледа, натискайки „Преглед“. Следвайки IPS-а, купувачът автоматично ще го включи в своята номенклатура и всички следващи промени от създателя му ще бъдат наследени след потвърждение от купувача. Другата възможност за копиране и модификация според критериите на купувача ще му позволи да използва само текущата селекция от продукти и последващите промени от създателя на IPS-а не се вземат предвид.

Изборът на бутона „Последвай“ ще отвори IPS-а на купувача, който го е създал, и ще покаже подробности относно неговата конфигурация. IPS-а веднага ще бъде последван от вас, докато не решите да прекратите. Когато купувачът избере опцията „Копирай и промени“, той ще има показания по-долу изглед. Модификацията позволява опцията за добавяне на продукти към копирания IPS, както и за премахване на продукти, съдържащи се в него по време на копирането му.

IPS-и с ограничена видимост по време на създаването, няма да се показват в IPS библиотеката. Ограничената видимост на IPS може да бъде зададена поради опасения за поверителност на компанията и съображения относно конкуренцията. Имайте предвид, че можете да промените настройката си за видимост по всяко време след създаването на IPS. Можете да направите това, като кликнете върху избрания IPS и просто изключите бутона „Скриване от IPS Библиотеката“

След запазване на промяната, конкретният IPS ще се появи в глобалната IPS библиотека. За да търсите определени IPS-и, трябва или да кликнете върху раздела „IPS Библиотека“, за да стигнете до падащото меню с всички възможни основни категории, или просто да въведете името на категорията в полето за търсене. Много често се случва дъщерни компании да следват IPS-и на фирмите-майки въз основа на сходства в бизнес операциите, или компании от същия бранш също да следват IPS-ите си. Продавачите също имат достъп до IPS библиотеката, откъдето имат възможност да търсят IPS-и по категории и да поставят оферти в тях (важат ограничения на ниво ниво).