Създаване на Роля

  • Отидете в “Настройки”
  • Изберете “Роли” от падащото меню
  • Натиснете “Създаване на нова роля”
  • В новоотворения прозорец напишене името на новата роля в празното поле
  • Натиснете “Запази” след цялостното въвеждане на името на ролята
  • След създаване на новата роля, изберете задълженията, които намирате релевантни за определената роля. По този начин, служителите, имащи тази ново определена роля, ще отговарят за задълженията причислени към нея.