Създаване на Региони

  • регистрацията на компанията си сте въвели адрес на регистрация, този адрес ще се появи като основен регион във фирмения ви профил. 
  • За създаването на допълнителни региони поради наличието на обем от локации, в които фирмата ви оперира, натиснете “  Добави Нов Регион”.
  • В ново отворилият се прозорец напишете името на региона, подлежащ на създаване, както и държавата, града и съответната валута в която ще търгувате . Имате също така възможността да посочите името, марката и категорията на продуктите, които ще бъдат налични в рамките на определения регион. 
  • Натиснете “Запази” за да финализирате създаването на нов регион, след което изберете “Затвори”.