Създаване на несъществуваща подкатегория или продукт

Възможно е подкатегорията или продукта, който Ви интересува, да не е наличен в Продуктовия Каталог. В такива случаи имате възможност да създадете нови такива, за да можете в последствие да осъществите добавянето им в номенклатурата.

 • Когато сте в секцията “Продуктов Каталог” стартирайте търсене на конкретната категория от падащото меню, или въведете името й в лентата за търсене. 
 • След като стигнете до желаната категория, конкретизирайте търсенето си чрез отсяване на появяващите се подкатегории.  
 • Когато стигнете до финалната подкатегория, под която се очаква да се намира търсеният от Вас артикул, натиснете “Избери” в долния десен ъгъл.
 • Натиснете бутона “Не можете да намерите това което търсите”
 • Натиснете “Създай Категория”, ако тази, от която се интересувате, не е налична в менюто. 
 • Ще бъдете пренасочени към прозорец, където ще трябва да въведете името на конкретната категория, което е единствената задължителна информация, която трябва да попълните за създаването на категория. От не задължителната информация можете да въведете ключови думи и описание на тази категория.
 • Тъй като всяка категория и подкатегория съдържа определени унаследени атрибути, характерни за нея, те ще се появят под полето за описание на категорията. 
 • Ако не намирате конкретни атрибути или група от такива, асоциирани с конкретната категория, имате възможност да добавите такива. 
 • За добавянето на група от атрибути, натиснете “ Добавете атрибут група”. 
 • Въведете името, което желаете да дадете на определената група атрибути, след което натиснете “Запази” и “Затвори”. 
 • За добавянето на определен индивидуални атрибут, натиснете “ Потърси/Добави Атрибут”
 • В полето за търсене в новоотворения прозорец напишете името на атрибута, който желаете да добавите.  
 • От наличните резултати изберете кои атрибути да добавите, като натиснете бутона “Добавете Атрибут”. Поставянето на тик в квадрата “Задължетелен”, ще направи атрибута задължителен за попълване за Вас и всички потребители.
 • Когато приключите, натиснете “Затвори”.
 • Ако не успеете да намерите конкретен атрибут, натиснете бутона “Добавете Персонализиран Атрибут” 
 • Въведете необходимата информация за създаването на персонализиран атрибут след което натиснете “Запазете Атрибута” и “Затвори”
 • Натиснете “Създай Категория” за да завършите създаването на категория. 
 • Повторете процеса ако е необходимо да създадете допълнителна подкатегория. 
 • Когато създадете всички необходими подкатегории, можете да започнете със създаването на продукт. 
 • За създаването на несъществуващ в Auxionize продукт, изберете бутона “Създаване на Продукт”
 • Ще се отвори прозорец, в който ще имате възможност да въведете името на продукта български и английски език, марката му, EAN номер и всички атрибути, асоциирани с формализацията на този конкретен продукт. При продуктовото формализиране, някои атрибути ще бъдат налични, тъй като те ще са унаследени от самата категория, в която се намират. Всеки продукт, при създаването му под определена категория, онаследява атрибутите, които самата категория носи в себе си, или на продуктите, които съществуват под нея. Попълването на информацията в полето със всеки онаследен атрибут е нужно само ако полетата са отбелязани с червена звездичка като задължителни.
 • Възможно е атрибути, които считате за необходими за формализацията на продукт, да не са налични като наследени. В такъв случай можете да потърсите допълнителни атрибути като натиснете бутона “Потърси/Добави Атрибут”. В полето за търсене въведете името на атрибута, който желаете да добавите. 
 • След преглеждане на резултатите от търсенето, добавете атрибут чрез бутона “Добави Атрибут”. Поставянето на тик в квадрата “Задължетелен”, ще направи атрибута задължителен за попълване за Вас и всички потребители.
 • При нужда за създаването на персонализиран атрибут, натиснете бутона “Добавете Персонализиран Атрибут”
 • Ще се отвори нов прозорец, в който можете да въведете име и вид на атрибута, допълнителни данни по него, както и индекс на важност. Новосъздаденият атрибут ще бъде  видим за всички потребители в Auxionize.
 • Когато приключите с попълването на всички спецификации по атрибута, натиснете “Запази Атрибут”, който ще стане част от списъка с атрибути в главния прозорец за създаване на продукт. 
 • След като сте попълнили всички данни по новия продукт, натиснете “Създай Продукт”, за да стане наличен в Продуктовия Каталог под определената категория. 
 • Процеса на създаване на персонализиран продукт или категория също така може да бъде инициирано от “Моята Номенклатура” чрез натискане на бутона “Добавяне на Персонализиран Продукт”. Процеса на създаване е идентичен като описаният по-горе.  
 • Новосъздаден продукт може да се редактира или изтрие само от създателя му.

Относно добавянето на продукт в номенклатурата на продавачи или купувачи, моля отнесете се към “Управление на номенклатура –  продавачи” и “Управление на номенклатура –  купувачи”.