Управление на номенклатура – Kупувачи

Купувачите управляват  продуктите, които купуват в номенклатурите си чрез създаването на IPS-и. Терминът IPS означава Interchangeable Product Set/Взаимозаменяеми продукти, който представлява лист от един или повече продукти, сходни по функция, външен вид и приложение, правейки ги взаимно заменяеми и подходяща алтернатива един за друг.

Въпреки че всички продукти, изграждащи IPS-а, притежават прилики и представляват идентична категория/подкатегория, те могат леко да се различават по отношение на комбинации от атрибути. Например, може да има 10 лаптоп-а в един IPS, всички подходящи за лична употреба, но се различават по стойности на атрибути като RAM, тип дисплей, графична карта, операционна система и т.н.

Основната цел на IPS -а е да позволи на купувача да създаде унифицирано място, където той може да създаде списък с подобни продукти, всички от които могат да обслужат бизнес нуждите на компанията купувач. В този случай продавачът може да оферира който и да е по избор от продуктите в IPS-а, въз основа на наличност на инвентара му. Всички те ще се считат за годни да служат за предвидената цел. Например, компания купувач, която трябва да закупи мобилни телефони за своите служители, може да създаде IPS, съдържащ телефони Apple, Samsung и Huawei със специфични атрибути, като размер на дисплея, памет, цена и т.н. Която и да е от тези три марки, която продавачът на мобилен телефон може да предложи на купувача, ще се счита за подходяща опция, тъй като продуктите във всеки IPS са взаимозаменяеми и подходяща алтернатива един на друг.