Продавачи

Продавачите, получават известия относно стартиране на търгове, за които те са се абонирали да получават тези известия, или предлагат продукти, съдържащи се в IPS-ите на започналия търг. Ако на определен продавач му е изпратена покана от купувач за участие в търг, получаването на нотификация от продавача ще бъде осъществено. Известията, отнасящи се само за продавачите също така включват нови  оферти, дадени от конкурентни продавачи, участващи в търг, приключване на търгове и възлагане, както и поръчки от тръжни оферти или оферти, подадени в  номенклатури. Всички нотификации могат да бъдат push или имейл.