Присъединяване към Компания

Присъединяване към Компания

За да се присъедините към компания в Auxionize, можете или да потърсите съответната компания и да изпратите заявка за присъединяване, или компанията да ви изпрати покана, с която да ви добави към служителите си .  

  •  Присъединяване към компания – Изпращане на заявка

Необходимо е да изберете Настройки на профила. След като влезете в профила си следва да изберете Компании. Там ще излязат Вашите компании и поле за търсене на компания, както и за създаване на нова. 

 При появата на търсената компанията, в най-дясната част на лентата натиснете бутона “Присъедини се”, подчертан в зелено. Кандидатурата ви за присъединяване автоматично ще се появи в профила на конкретната компания като заявка за присъединяване. 

При всяка една кандидатура за присъединяване, компанията ще има налични два активни бутона в десния край на лентата срещу името на всеки кандидатствал, позволяващи одобрение или отказ на заявката. При натискане на бутона “Одобри”, кандидатстващият служител ще бъде автоматично добавен в портфолиото от служители на компанията. Противното важи за бутона “ Отхвърли”, който ще елиминира възможността на съответния служител да бъде добавен в профила на компанията. И в двата случая, кандидатстващият служител ще бъде уведомен за решението на компанията чрез имейл или нотификация в профила. 

  • Присъединяване към компания- Покана от регистрирана компания

За да поканите нов служител е необходимо да избере меню “Служители” от падащото меню в “Настройки”.  Под бутона “Покани” е необходимо да се напише имейл адреса на служителя, който желаете да добавите. За да можете да изпратите поканата е необходимо да определите неговата роля и регион.

След изпращане на поканата, поканеният служител ще получи имейл с линк, даващ възможност за прием или отказ на присъединяването.