Пред Търг

Предтъргове се настройват по абсолютно същия начин, като редовните търгове, но начинът им на провеждане е по-различен. Предтъргове са подходящи за търгове, които се нуждаят от доуточняване на количества, материали и други детайли, които са определящи за успешното провеждане на търга, но с които купувачът не е запознат добре. Ценови оферти в този търг може да се дават от продавачи, а след приключването му, всички подадени оферти стават неактивни, но видими като история за купувача в търга. Продавачите имат видимост само спрямо правилата за видимост. Основната идея на предтърга е да служи като видима за продавачите чернова, за да могат те да дадат обратна връзка и съвети на купувача относно конкретното провеждане на търга.

Именно поради това, предтърга позволява  промяна на първоначално зададените правила и IPS-и. Купувачът има възможност да прави промени на всеки параметър от стъпка „Правила“, както и да добавя или трие IPS-и, групи, листове и документи. Също така може да промени и набора от компании в контрол на достъпа. След като е стартиран предтърга, промените, които не са възможни в стандартен търг, се случват от бутона, обозначаващ настройка:

Когато изберете този бутон, се отваря настройването на предтърга и тук следва да нанесете желаните промени. За дадени промени, като например промяна на видимостта или броя победители, ако бъдат приложени, всички активни оферти автоматично ще изчезнат. Същото ще се случи и ако да речем предтъргът е пуснат с Един победител, но вие добавите допълнителен IPS. Това е така, защото настоящите оферти няма да покриват и новодобавеният IPS, а когато търгът е с Един победител, следва продавачите да са подали цена за всички IPS-и. Когато промените дадена настройка, която ще доведе до изтриване на офертите, ще получите и съобщение, което Ви предупреждава.

След като нанесете желаните промени, те ще бъдат запазени само ако изберете един от бутоните: Към Търга, Стъпка Назад или Стъпка Напред. При всяко натискане на един от тези бутони, промените се запазват.

По време на предтърг, купувачът също така има възможност да изтрие всички оферти, дадени от продавачи поради каквато и да е причина, която той може да счете за необходима. Това е възможно като натисне кошчето, ето тук:

Предтъргът може да бъде превърнат в стандартен търг, след като купувачът вече е напълно наясно как желае да го стартира. За целта трябва да избере иконката за настройка (описана по-горе), да зададе всички правила и IPS-и, които иска и да промени Типа на търга от предтърг на търг в стъпка „Тип на търга“. По този начин на последната стъпка „Преглед“ ще се появи бутон „Старт“. Натискайки го, купувачът ще стартира стандартен ценови търг.