Поръчки в Номенклатура – Купувачи

За да види подадени оферти от продавачи и да пусне поръчки по тях, купувачът трябва да влезе в номенклатурата си, където се намират всички негови налични IPS-и и да избере съответния, по който желае да пусне поръчка. След като отвори IPS-a, следва да избере меню „Оферти“, което е в дясно от „IPS Преглед“. Там могат да бъдат разгледани всички получени оферти, съдържащ имена на оферирали продавачи, сумите и други детайли.

След анализ на всички подадени от продавачите оферти, купувачът взима решение за коя оферта да пусне поръчка. За да стартира поръчката на продукт, купувачът трябва да определи какво количество желае да поръча от определен продукт, като сложи тикче на конкретна оферта. Kупувачът следва да натисне активния вече бутон “Поръчка”.  В новоотворилият се прозорец, купувачът има възожност да прегледа данните на поръчката, както и да промени количеството. Новото количество не може да бъде по-малко от минимално зададеното във варианта, но може да бъде по-голямо. След като избере „Поръчка“, съответният продавач ще бъде уведомен за пуснатата към него поръчка, която ще бъде регистрирана в секцията “ Поръчки в Номенклатура” под “Поръчки”.    

Когато купувачът направи поръчката от номенклатурата си, тя ще се появи със статус “Нова” в секция “Поръчки в Номенклатура” под “Статут”. При всяка смяна на статус на поръчка от страна на продавача, купувачът бива уведомен, за да е наясно с движението по поръчката. Отделните колони в таблицата дават необходимата информация за поръчката, а самата поръчка може да се види при кликване върху номера на поръчката (първа колона).

Когато продавачът финализира поръчката и няма остатъчни продуктови пратки и плащания за получаване, купувача може да маркира поръчката като завършена, чрез натискане на бутона “Отбележи като Завършена” в секция “Поръчки в Номенклатура’’. В следствие, продавача получава уведомление, че купувача е получил цялостната порция на поръчката.