Поръчка

Поръчка от търг се извършва след приключване на награждаването на един или няколко продавачи. Поръчката за покупка се осъществява от страницата на търга и не е необходимо да се извърши веднага след приключване на възлагането, но е необходимо да бъде в срока, посочен от купувача при стартиране на търга.