Получаване и управление на поръчка по търг или номенклатура – Продавачи