Офериране в Номенклатура- Купувачи

Купувачите имат изглед към всички оферти, подадени от продавачи за техните IPS варианти в номенклатурата си.  При влизане в “IPS номенклатура”, продавачът избира IPS, който да отвори чрез натискане върху линка с името на IPS, за да види съдържащите се в него варианти и продуктите в тях. При избиране на меню “Виж Оферти”, което е в дясно от „IPS Преглед“, стават явни всички, подадени до този момент оферти от продавачи за IPS вариантите и съдържащите се в IPS-a продукти. 

  • Офертите включват въведени от продавачите задължителни параметри/стойности, включващи ценова стойност на офертата ви за количество, определено във варианта,  както и валидност, гаранционен период и период на доставка в дни. Срок на валидност определя за какъв период от време подадената от продавача оферта ще е валидна на определената от него цена. След този период офертата автоматично ще бъде изтрита. Гаранционен период и срок на доставка може да са вече зададени от купувача при създаването на IPS варианта и да не се налага продавача да ги попълва. След преглед и оценка на всички подадени оферти, купувачът може да пусне поръчка за най-подходящата за него оферта.  

Офертите, подадени от продавачи в купуваческите номенклатури могат да бъдат видими или невидими за останалите оферирали продавачи, в зависимост от настройките за видимост, определени от купувача. Настройките за видимост на оферирането в номенклатурата са идентични на тези при подготвяне на търгове. Това се случва, когато купувачът дефинира стойности/параметри на IPS варианта. Ако купувачът зададе “Явно” офериране, всички оферти, подадени от продавачи в номенклатура, включително и ценовите им стойности, ще са видими за всеки един, участвал с оферта продавач. “Полу-явно” офериране позволява участвалите продавачи да имат изглед само към ценовите стойности на офертите, но не и името на компаниите, които са ги подали. “Тайно” офериране е с най-голяма лимитация, тъй като участвалите продавачи нямат видимост нито към цените на подадени оферти, нито към името на компаниите, които са ги подали.