Организиране на Търг

Всички купувачи, регистрирани в Auxionize, имат възможността да организират и стартират търг за всеки един от техните IPS-и и вариантите им.  За организиране на търг е необходимо да се следват специфични стъпки и процеси. Всяка стъпка от организирането на търг изисква въвеждането на определен тип информация, свързана  с конкретни правила и условия по търга.  Често срещано е да се предостави документация по IPS-ите в един търг или такава, описваща фирмените политики и условия за търговия на компанията купувач. Платформата автоматично предлага продавачи, подходящи да участват, в случай, че продават продуктите добавени в търга, като това може да бъде коригирано от купувача. Купувачите също така допълнително могат да изпращат известия на потенциални изпълнители за участие в търга.

  •  Най-отгоре в профилната ви страница от дясно на фирменото име, натиснете бутона “Стартирай Търг”. 
  • В зависимост от типа търг, който желаете да стартирате, моля погледнете следващите менюта „Ценови търг“ и „Предтърг“.