Общи Условия на Регистрираната Компания

Всеки купувач, регистриран в Auxionize, има възможността да качи в профила си файлове с Общи условия, които ще са видими за всички техни изпълнители на поръчки. Чрез качване на общите условия в профила си, купувачите предоставят информация, отразяваща техните правила за бизнес транзакции, задължение и условия по договор. Тези документи, съдържащи общите условия, могат да бъдат качени при всяко създаване на търг. 

  • Отидете в “Настройки” и от падащото меню натиснете “Файлове с Общи Условия”
  • Натиснете върху облака в средата на екрана, за да изберете между документите, които искате да качите
  • Изберете “Кликнете за качване на файл” за да инициирате качването на необходимите файлове. 
  • След избиране на документ за качване, бутонът “Качване на Документи” ще се активира и ще можете да прикачите документ.