Номенклатура

Номенклатурата съдържа персонален каталог от предлагани или търсени продукти на всеки потребител, регистриран в Auxionize. При потребители, опериращи като продавачи в платформата, номенклатурата съдържа разнородни продукти, предлагани от компанията, регистрирана в съответния профил. Купувачите, от друга страна, притежават в номенклатурите си продукти, които желаят да закупят, необходими за стратегическото и оперативно менажиране на бизнеса си. Докато номенклатурите на продавачите се състоят от лист от отделни продукти, тези на купувачите съдържат така наречените IPS-и (Interchangeable Product Sets/ Взаимозаменяеми продукти), които сами по себе си съдържат сходни по характеристика и приложение продукти и техни варианти. Това позволява на купувачите да получават оферти за близки по характер и функция продукти и услуги, когато не съществуват конкретни предпочитания за определена марка или модел на продукт. Въпреки, че такъв пакет от взаимозаменяеми продукти може да съдържа много продукти/услуги, след офериране купувача избира да поръча един от тях.  Всички купувачи в Auxionize имат видимост към така наречената IPS Библиотека, в която се съдържат доброволно споделени от различни продавачи IPS-и. И двата вида потребители могат да добавят продукти в номенклатурите си от съществуващи вече в Продуктовия Каталог, или чрез създаване на нови такива в него. За повече информация относно Продуктовия Каталог; Създаване на нова подкатегория или продукт; Продуктово Менажиране на продавачи в номенклатура; Продуктово Менажиране на купувачи в номенклатура; IPS Библиотека; Офериране в номенклатура,  моля вижте по долу.