Награждаване

Когато настъпи крайният час на търга, купувачът разглежда всички оферти от продавачите и преценява на кои оферти да възложи. Както бе споменато по-горе, оценката за най-добрата оферта може да не зависи единствено от най-ниската цена, но може да включва срок на доставката, срок на гаранция, рейтинг на продавача и други фактори. След като купувачът вземе решение кой ще бъде победител/ победители може да награди.

По-долу е изгледът, който купувачът ще има, когато изпълнителите подадат своите оферти, включително всички офлайн оферти, въведени от купувача. Под името на компанията на всеки участващ продавач ще има индикация за техния рейтинг и коментари от предишни купувачи, които са завършили бизнес сделки с тях.

Когато купувачът е готов с избора на доставчик/доставчици в конкретния търг, той трябва да потвърди избора си, като сложи тикче в квадратчето, разположено в дясно от името на продукта, за който е офертата. Слагайки тикче, в полето за количество автоматично ще се попълни зададеното от купувача количество в търга, като това количесто може да бъде променено. Слагайки тикче също така ще се активират бутоните “Награди ”и “Предложи ”в горния десен ъгъл над таблицата с оферти.

Някои служители, представляващи компанията купувач, имат правомощието да правят предложения за някои от участващите продавачи. За целта, упълномощеният персонал трябва да натисне бутона „Предложение“, който ще отвори прозорец, където може да бъде оставен коментар. След като коментарът е записан и запазен, предложението ще се появи точно над листовете на търга. Когато изберете предложението, можете да видите информацията за него в кутийката на всяка оферта.

За да наградите изпълнител, след като сложите тик в малкото поле под името на компанията, изберете зеления бутон „Награди“. Колоната, в която се намира името и офертата/офертите на избрания продавач, ще бъде маркирана в зелено, индикиращо че той е победител за съответния продукт от IPS варианта, в който се намира.

След като е възнаграден, изпълнителят получава известие.