Модификация на Съществуваща Роля

  • Отидете в “Настройки”
  • Изберете “Служители” от падащото меню.
  • След поява на имената на всички служители, изберете кой от всички ще премине през модификация на роля и/или регион и натиснете “Роли и Региони” 

  • Процесът е абсолютно идентичен на този при първоначалното комбиниране на новодобавени служители с роли и региони. След като изберете  съответните роли и региони, натиснете “Запази” и “Затвори” (в някои случаи компании ще оперират само в един определен регион, което ще изисква избор само на роли за съответния служител).