Управление на Съществуващи Региони

  • Изглед към региони                                                                                                                            

В падащото меню под “Настройки” изберете “Региони”. Всички вече създадени региони ще се появят, илюстрирайки информация като име на района, държава и/или град на опериране, както и конкретната валута. Ако имате голям брой създадени региони, в лентата за търсене напишете името на региона, който търсите. 

Редактиране на региони                                                                                                           

Имате възможност да коригирате по всяко време вече създадени региони, като натиснете “Редактирай” в полето на региона, който желаете да модифицирате. Ще бъде отворен същия прозорец, който се появява при създаването на нов регион. Въведете новата информация относно региона, след което натиснете “Запази” и “Затвори”.