Управление на Съществуващи Адреси

Във всеки един момент имате възможността да изтриете или модифицирате вече въведени в профила ви адреси за доставка. За модификация, натиснете “Редактирай” в десния край на лентата с адреса, който искате да промените. Ще се появи прозорец, в който можете да въведете данните по новия адрес. След като новите данни са въведени успешно, натиснете “Запази” и “Затвори”. 

За да премахнете изцяло адрес на доставка от фирмения си профил, изберете “Премахни” от дясната страна на бутона “Редактирай”. Потвърдете решението си като натиснете “ОК” в появилия се прозорец и след това изберете “Затвори”.