Управление на Служители

За достъп до данни относно фирмени служители, отидете на “Служители” под падащото меню в “Настройки”. В тази секция ще имате изглед към имената на всички служители на определената компания, информация за контакти, както и датата, на която всеки служител е бил добавен в профила на компанията. В допълнение, под тази секция има възможност за определяне кой служител за кои региони и роли ще отговаря. Както служители могат да бъдат прикачени към избрани региони и роли, така и могат да бъдат премахнати от профила на компанията. 

Натиснете бутона “Роли и Региони” и направете избор за кои роли и региони да отговаря конкретният служител. Когато сте готови с избора си, натиснете “Запази ” и след това “Затвори”.

       

Заявки на Служители

Моля обърнете се към Присъединяване към компания – Изпращане на заявка

       Покани за Присъединяване

Моля обърнете се към Присъединяване към компания- Покана от регистрирана компания