Управление на Роли

Всички служители във фирмения профил , могат да бъдат управлявани чрез присъединяване към определени роли. На един служител могат да му бъдат дадени определени права, асоциирани със стартиране на търг, модификация на цени, управление на номенклатура и т.н. Една от причините за възможността служители да бъдат разпределени по роли е да се осъществи ефективното определяне на задължения и тяхното изпълнение. Във всеки един момент, вече съществуващи роли могат да бъдат модифицирани, или нови да бъдат създадени