Управление на Региони

Всички продавачи в Auxionize имат възможността да разпределят предопределените географски фирмени райони между служителите си. Фирмени региони могат да се дефинират в градове , държави, или друг вид персонализирано разграничаване. Отделните райони и служителите, прикрепени към тях, се третират като отделна под секция. Следователно, управлението  на портфолиото от продукти и услуги, свързани с определен дефиниран регион, е задължение само на служителя, прикрепен към него.