Купувачи

Известията за купувачи са свързани със стартиране на търгове, оферти от продавачи и тяхното подобряване, възлагане на търгове и тяхното приключване.  Също така, продавачите получават нотификации относно промени и нови оферти в IPS-ите си, нови поръчки от търгове и IPS-и, както и тяхното изпълнение или анулиране.