Купувачи

Поръчка от търг се извършва след приключване на награждаването на един или няколко продавачи. Поръчката за покупка се осъществява от страницата на търга и не е необходимо да се извърши веднага след приключване на възлагането. Както е споменато в раздел “Ценови търг“ под „Правила“, купувачът посочва в какъв период от време след изтичане на търга ще бъде направена поръчката. Настройката на този период на пускане на поръчката се активира чрез опцията „Период на поръчка в дни“.

  • Отворете търга, за който искате да изпълните поръчка.
  • За да изберете от кои продавачи искате да поръчате, натиснете бутона „Поръчка“ в горния десен ъгъл на екрана.
  • След това ще имате възможност да поставите тикче до продуктите, които желаете да поръчате от съответния продавач.
  • След като поставите тикчетата, ще стане активен бутонът „Създаване на поръчка“ отново разположен в горния десен ъгъл на екрана.

  • Натискането на бутона „Създаване на поръчка“ ще генерира нов прозорец, показващ предварителен преглед на поръчката/ поръчките, изброявайки имената на вариантите на IPS, гаранцията и периода на доставка, предпочитаните адреси за доставка и условията за плащане, както и франкировката и количеството на всеки артикул .
  • Тук имате опция да промените както количеството на поръчка, така и цената. Полетата, в които направите промяна, ще бъдат подчертани в червено за Ваше удобство. Общата цена на поръчката долу вдясно ще бъде преизчислена, в зависимост от количеството, което въведете за всеки вариант.
  • Когато приключите, натиснете бутона „Поръчка“, за да започнете генерирането и.
  • Статуса на поръчката може да бъде проследяван от купувача в меню “Поръчки” -> “Тръжни поръчки”, като преди да бъде обработена от продавача, тя ще е със статус “Нова”.  След стартиране на обработка на поръчката от продавача,  статусът ще се смени на  „В процес на обработка“.
  • Последващия статус в зависимост от действията на продавача е  „Изпратена“. Продавачът има опция да отхвърли поръчката и Вие имате опция да я отмените, натискайки бутона „Отмени“.
  • След като купувачът получи поръчката си, може да я отбележи като „Завършена“ от бутона „Отбележи като завършена“.