Коригиране на съществуващ IPS

Имате възможност да коригирате детайли по вашите IPS по всяко време. Не можете да правите промени само по IPS-и, които сте последвали в IPS Библиотеката и са собственост на друга компания. IPS модификацията се изразява в премахване или добавяне на продукти. Също така, ако сте създали продукта, можете да правите модификации по него.  

  • Отидете в IPS номенклатура и изберете “Списък IPS номенклатура” от падащото меню
  • Натиснете върху линка на избрания от вас IPS, за да видите всички продукти в него
  • За да редактирате IPS, натиснете бутона за редакция до името на IPS-а.
  • За да изтриете продукт, натиснете кошчето, разположено след името на продукта. Ще се появи прозорец, в който можете да потвърдите избора си да изтриете продукта, като натиснете “ОК”.
  • За да добавите нов продукт в IPS-а, натиснете бутона “Добавяне на продукт”. Ще се отвори прозорец, в който ще има списък всички продукти от конкретната категория, съществуващи в Auxionize. Можете да търсите продукт, като напишете името му в лентата за търсене най-отгоре. За да изберете кои продукти да добавите, сложете тик в малките квадратчета пред всеки един от тях, представляват интерес за вас. 
  • Когато приключите с избора си, натиснете “Добави”. 
  • Допълнителна корекция, която можете да направите, е да скриете IPS-а от IPS Библиотеката, за да не бъде видим за всички продавачи, имащи достъп до нея. За скриване на IPS, активирайте бутона “ Скрий от IPS Библиотека”.

Моля, обърнете внимание, че корекциите, които правите няма да се отразят на историята на справките ви в Окшънайз относно цени получавани по продукти в IPS-и.