IPS

Всеки купувач в Auxionize има възможността да създаде разнородни IPS-и в номенклатурата си. Всеки IPS съдържа продукти от една категория, които са сходни по функция и приложение, което ги прави взаимно заменяеми и подходящи алтернативи един на друг. Въпреки голямата сходност на продуктите, съдържащи се в един IPS, те могат да варират от гледна точка на определени, характеризиращи ги атрибути. Например, в един IPS могат да се съдържат 10 лаптопа, всички от тях подходящи за лична употреба, но различаващи се по параметри като RAM, размер на дисплея, графична карта, операционна система, и други. Не е изключена опцията един IPS да се състои само от един продукт, когато купувачът е напълно наясно какво иска да закупи.  

IPS-ите са разделени на два вида – фиксиран или гъвкав. За създаването на фиксиран  IPS, всеки един купувач трябва да започне търсене на желани продукти от Продуктовия Каталог и да филтрира чрез отсяване на категории и подкатегории. Когато всички продукти от определено търсене са на лице, те ще са видими под формата на списък, съдържащ отделни, така наречени продуктови карти. Купувачът прави избора си кои продукти са в негов интерес и преминава към създаването на фиксиран IPS (процесът е описан стъпка по стъпка в секция “Създаване на IPS). Имайки статут на фиксиран, новосъздаденият IPS ще предотврати навлизането на сходни, новосъздадени в Auxionize, продукти в него, тъй като той остава лимитиран само за първоначално избраните продукти. Все пак съдържанието на фиксирания IPS може да бъде променено от създателя му, когато той пожелае. 

Създаването на гъвкав IPS също започва с търсене на категории и подкатегории от продуктовия каталог, докато потребителят не стигне до желания краен резултат от търсенето не с конкретни продукти, а с филтри. Вместо да избира един по един кои продукти да сложи в конкретния IPS, продавачът сортира получилите се в резултат на търсенето му продукти чрез отсяване на атрибутите, разположени от ляво на продуктовите карти. При приключване с избора на атрибути, настъпва създаването на гъвкав IPS. Гъвкавите IPS-и ще позволяват новосъздадени в платформата продукти с идентични характеристики и функционалност да влизат в него (за повече информация вижте секция “Създаване на IPS”).

Всички купувачи имат възможността да следват определени IPS-и, представляващи интерес за тях, като стартират търсене на такива в IPS Библиотека. IPS Библиотеката съдържа само IPS-и, които са настроени от създателите им да имат публичен достъп за всички Auxionize потребители. Всякакъв тип промени, направени в един, следван от продавачи IPS, може да доведе до отказ на тези продавачи да продължават да го следват. Причините най-вероятно ще са свързани, с това че промените в IPS-ите няма да кореспондират с интересите на компаниите, които ги следват.  IPS Библиотеката дава възможност и просто да бъдат копирани и модифицирани IPS-и, следователно купувача да не получава промени правени от собственика на IPS-a.

IPS-ите се ползват в стартирането и провеждането на търгове, както и за получаване на ценови оферти по вариантите им в номенклатурата, които са заложени като Публини от купувачите. Продуктите/продукта, намиращи се в IPS-и могат да съдържат неограничен брой варианти, всеки от тях с конкретно посочено минимално количество (за повече информация вижте секция “Създаване на IPS”). По този начин номенклатурата не е само списък от продукти на купувача, съдържащи се в IPS-и и използвани в провеждането на търгове, a и място за получаване на регулярни цени. Така купувачът може директно да пусне поръчка от подадената в номенклатурата оферта, без да се налага провеждане на търг. Срока на годност на такава оферта, се определя от офериралия продавач.  Видимостта на дадените от продавача оферти се определя от настройките за видимост, зададени от купувача при създаване на вариантите (за повече информация вижте секция “Създаване на IPS”).