Известия

Известията служат за даване на информация на потребители в реално време, свързана със започване и приключване на търгове, определяне на победител в търг, подаване  и подобряване на оферти, пускане, изпращане и завършване на поръчки и други. 

  • Отидете в настройки и изберете “Известия” от падащото меню
  • Най-отгоре от падащото меню изберете за коя роля ще активирате нотификации. За активиране на всеки един тип известие, активирайте бутона до съответното известие. Ако желаете да активирате всички известия за гореизбраната роля, натиснете бутона “Включи Всички”. 
  • Купувачите и продавачите в Auxionize имат възможността да активират разнородни нотификации за да управляват ефективно профила и бизнес транзакциите си в платформата. Въпреки, че голям брой известия са идентични за купувачи и продавачи, други варират. Тези, които важат и за двата вида потребители, са свързани с фактуриране, промени в роли на служители, заявки на служители за присъединяване към компания.