Въвеждане на Нов Адрес

За да създадете нов адрес на доставка във фирмения си профил, изберете отново “Адреси за Доставка” от падащото меню в “Настройки”. Под вече регистрираните адреси, натиснете бутона “Добави Адрес”. След появяването на новия прозорец, попълнете данните на новия адрес на доставка, който желаете да запазите в профила си. След това натиснете “Запази” и “Затвори”. Имате възможността да въведете колкото адреси сметнете за необходимо.