Виж и поръчай IPS

Всеки купувач може да получава оферти за IPS-и в номенклатурата си, както и директно да пуска поръчки от там. 

 •  Отидете в “ Моята IPS Номенклатура”, за да получите достъп до пълния списък с  IPS-и
 • След като имате видимост към списъка с IPS-и, в горния десен ъгъл ще можете да видите броя на всички IPS в номенклатурата ви.  
 • В горния ляв ъгъл ще видите бутон пред “Покажи Варианти”, който при активиране ще изобрази всички варианти на всеки един IPS.
 • За да пуснете поръчка за IPS, сложете тик в малкото квадратче пред името на желания  IPS, за да активирате бутона “Поръчка” 
 • След като бутона “Поръчка” се активира в синьо, натиснете го, за да отворите линка с избрания от вас  IPS/IPS-и и офертите, подадени в него. 
 • Ще се покажат всички продукти под формата на линкове в съответния IPS/IPS-и и подадените за тях оферти, както и имената на компаниите, подали офертите. Ще бъдат видими и цените, дадени за продуктите от всяка компания продавач. Под “Поръчай”, купувачът ще има възможността да определи количеството, което желае да поръча от всеки продукт, като в зависимост от цената, дадена от продавача, крайната сума ще бъде начислена индивидуално за всеки продукт, както и крайната цена от съвкупността от продукти и техните специфицирани количества.  
 • След въвеждане на желаните от вас количества за закупуване на оферирани продукти, бутона “Поръчай” ще се активира. Не е необходимо да въведете количество за закупуване на всеки един офериран продукт в IPS-а за да активирате бутона. Поръчка може да бъде пусната и само за един оферирам продукт, или за по-малък брой продукти от съдържащите се в  IPS-а.

 • Офертите в IPS могат да се видят и като натиснете директно върху линка на самия IPS от списъка с IPS-и в номенклатурата. 
 • Ще се отвори същия прозорец, в който беше описано редактиране на IPS-и в секция “Коригиране на Съществуващ IPS”
 • Изберете меню “Оферти”, което е дясно от „IPS Преглед“.
 • Ще се отвори нов прозорец с  IPS-ите и техните варианти и наличните оферти, дадени от продавачи
 • Най-добрата оферта, дадена от продавач или качена офлайн, ще е оцветена с зелено, а отделно можете да използвате менюто за сортиране на цени по различни параметри.
 • За да качите оферта, която ви е подадена от продавач извън платформата на Auxionize (т.нар. офлайн оферта), под “Цена” въведете дадената ви от него стойност за определеното количество, както и валидността на офертата, нейният срок на доставка и срок на поръчка, за да се активира бутона “Офлайн Оферта”. Веднъж активиран, натиснете го, за да публикувате офертата сред другите, подадени от продавачи. 
 • За да пуснете поръчка за продукти на IPS варианти, попълнете стойностите, които желаете да закупите в квадратчетата под “Поръчка”. Стойностите, които въвеждате не могат да са по-ниски от обявените в  IPS варианта. 
 • При финализиране на попълването на стойностите за желаните от вас продукти, натиснете бутона “Поръчка”.
 • Поръчката веднага ще се регистрира в секцията “Поръчки от Номенклатура”.