Верификация на Компании

Всяка регистрирана в  Auxionize компания има възможност да изиска верификация. За да станете верифициран потребител, от Вас се изисква предоставянето на документация, удостоверяваща, че Вие сте лице, оторизирано да представлява компанията. Нужната документация, която ще бъде прегледана от Auxionize административен екип и се приема само от два вида представители на компанията, е следната: 

Собственик/официален представител

Исканата информация включва официален документ за самоличност с валиден срок на годност, както и заплащането на стандартна верификационна такса от €50, ако тя вече не е включена в нивото ви на членство в платформата. Проверява се  актуалното състояние на компанията и правата на представителя на компанията.

Оторизиран служител

Изисква се официално заверен от нотариус документ, подписан от МОЛ на компанията, позволяващ съответния служител да представлява компанията. Верификационната такса от €50 също е валидна в този случай, освен ако не е включена в нивото на членство. 

Изберете “Верификация на Компании” от падащото меню в “Настройки”

  • За да инициирате фирмената си верификация, натиснете бутона “Изпрати заявка за верификация”
  • Ако верификационната такса от €50 не е включена в нивото ви на членство, ще се отвори прозорец, в който ще трябва да попълните данни от предпочитан метод на плащане. 

  • Потвърдете. че вие сте законния представител на определената компания.
  • Качете снимка или PDF файл на издаден от държавата, валиден документ за самоличност
  • Изберете предпочитания от вас начин на плащане между кредитна/дебитна карта или банков превод. 
  • Натиснете бутона “Добавяне на карта, качване на файлове”, за да финализирате верификацията