Блокирани Компании

В света на бизнеса се случва някои компании да не оперират в съответствие с установени регулации и закони. Поради тази причина, всички потребители в Auxionize имат възможност да блокират компании, чиито бизнес политики и процедиране не считат за коректно или незаконосъобразно. Предпоставка за блокирането на една компания също може да бъде неизпълнение на бизнес транзакция според предопределените официални споразумения между купувач и продавач. Блокираните компании няма да могат да подават  оферти във Вашите търгове или номенклатури. Отблокиране на компания може да се осъществи по всяко време от потребителя, който е инициирал нейното блокиране..

  • Изберете бутона “Блокирани Компании” от падащото меню в “Настройки”. 
  • В полето за търсене въведете името или идентификационния номер на компанията, която искате да блокирате, след което натиснете “Търси”.
  • Когато съответната компания се появи,отбележете  в малкото квадратче от ляво на бутона “Блокирай”, след което го натиснете за да блокирате избраната от Вас компания .  
  • Отблокирането може да стане  отново в меню “Блокирани Компании”, като на мястото на “Блокирай”, ще има бутон “Отблокирай”.