Активен търг

Този раздел обяснява ролите, които купувачите и продавачите имат в текущ търг, начин на взаимодействие между тях, функции, наддаване и т.н.