Адреси за Доставка

Всеки потребител в Auxionize, без значение дали е продавач или купувач, е задължен да въведе адрес на доставка по време на фирмената си регистрация. Тези адреси на доставка играят различни роли при продавачите и купувачите. Купувачите предоставят адрес/адреси за доставка, асоциирани с местоположението, на което желаят да получават закупените през Auxionize продукти и услуги. При наличие на голям брой дефинирани региони, адресите за доставка на потребител с профил на продавач могат да бъдат няколко. Също така е възможно един регион да е асоцииран с няколко адреса за доставка. Относно продавачите, адресите за доставка индикират местоположение, от където купувачите могат да вземат лично закупените продукти от съответния продавач. Това се уточнява в търговете чрез incoterms /Международни правила за търговия/. Продавачите също могат да добавят няколко адреса на доставка, свързани с един дефиниран регион. Всички въведени адреси на доставка могат да бъдат намерени в “Адреси за Доставка” под “Настройки”.